Samtykkeerklæring

Opphavsrett og eierskap til bildene: Fotograf Ulrikke G. Narvesen/Frys Tiden har etter opphavsloven rettigheter til alle bildene. Ved kjøp av digitale filer gis et begrenset eierskap til kunden, med følgende betingelser: Digitale bildene er solgt kun til personlig bruk. Digitale filene kan ikke videreselges eller brukes kommersielt uten skriftlig avtale med fotograf. Det er ikke lov å redigere eller endre bildene på noen som helst måte.

Markedsføring: Fotograf forbeholder seg retten til å bruke bildene til markedsføring / promotering av seg selv, utstilte bilder i studio, til innsendelser til nasjonale og internasjonale konkurranser og publisering på egen webside og sosiale medier.(alt bruk på internett er i lavoppløslig format med fotografens vannmerke for beskyttelse av bildene) Kunder som ikke ønsker dette må skriftlig gi beskjed om dette til fotografen før fotograferingen.

Backup: Ved kjøp av digitale filer er kunden selv ansvarlig for backup av minnepinne med ferdigbehandlede filer. Fotograf lagrer bilder i egne systemer, men kan ikke garantere for å hente frem filer ved senere anledning dersom bildene er tapt.

Det anbefales ALLTID at kunden sikkerhetskopierer bildefilene som er mottatt.

Tilbake til Spørsmål og svar