Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Frys Tiden sine nettsteder ved fotograf Ulrikke Granbakken Narvesen.

Frys Tiden er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.frystiden.no

Personopplysninger som behandles:

Frys Tiden samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

– E-postadresse

– Fornavn og etternavn

– Telefonnummer

– Adresse

Hvordan informasjon innhentes?

Frys Tiden samler inn opplysninger gjennom skjemaer på vår nettside. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

-Ved bestilling/forespørsmål om fotografering

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne sende relevant informasjon

– For å kunne gi deg et tilbud og en tjeneste som passer deg.

Vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på www.frystiden.no og lagres i mail.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på e-post.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Frys Tiden kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Frys Tiden.

Samtykke

Ved forespørmål om fotografering kan Frys Tiden kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.

Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Frys Tiden ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Tilbake til Spørsmål og svar